Menu
Mimořádná událost
Probíhající uzavírka
Plánovaná uzavírka
Plánovaná uzavírka bez data realizace
Chodec
Uzavírka chodníku
Auto
Uzavírka silnice
Uzavření chodníku v části ulice Tyršova
od: 24. 6. 2024
do: 31. 7. 2024

Uzavření chodníku v části ulice Tyršova z důvodu rozšíření chodníku pro potřeby parkovacího systému na náměstí. 

1. etapa od 24. 6. do 14. 7.

2. etapa od 15. 7. do 31. 7.  

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ulice Tyršova
Uzavírka chodníku v ulici Pod Brankou
od: 11. 7. 2024
do: 11. 8. 2024

V období od 11. července do 11. srpna 2024 dojde k úplné uzavírce parkovací plochy a chodníku u budovy obchodního domu Hvězda a chodníků v blízkosti parkoviště Pod Brankou. Důvod: zajištění stavební akce „Benešov, Pod Brankou – Oprava povrchu“.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ulice Pod Brankou
Uzavírka ulice Pod Brankou
od: 12. 8. 2024
do: 30. 8. 2024

Ve dnech od 18. do 30. srpna 2024 dojde v Benešově k úplné uzavírce místní komunikace, ulice Pod Brankou. Uzavírka v úseku od domu č.p. 153 (vjezdu na parkoviště ulice Pod Brankou až po kruhový objezd bude v celkové délce cca do 35 m.

Silniční provoz – výjezd z Masarykova a Malého náměstí bude veden ulicí Tyršova, která bude v úseku od budovy České spořitelny a.s. ke křižovatce s ulicí Vnoučkova po celou dobu výše uvedené uzavírky obousměrná.

Důvod: zajištění stavební akce „Benešov, Pod Brankou – Oprava povrchu“.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ulice Pod Brankou
Chodník Táborská
od: 1. 10. 2024
do: 31. 10. 2024

Plánovaná oprava chodníku v ulici Táborská – úsek od OMV ke křižovatce s ul. Husova – podél bytové výstavby. Termín je orientační.

Oprava chodníku – Na Spořilově
od: 1. 10. 2024
do: 31. 10. 2024

Plánovaná oprava chodníku v ulici Na Spořilově – úsek u Technických služeb. Termín je orientační.

Oprava chodníku – Vnitroblok Nová Pražská / Jana Švermy
od: 1. 10. 2024
do: 31. 10. 2024

Plánovaná oprava chodníku. Termín je orientační.

U Elektrárny
od: 15. 9. 2024
do: 15. 10. 2024

Plánovaná oprava vozovky. Termín je orientační.

Matiegkova
od: 15. 9. 2024
do: 15. 10. 2024

Plánovaná oprava vozovky. Termín je orentační.

Antuškova
od: 1. 8. 2024
do: 31. 8. 2024

Plánovaná oprava vozovky. Termín je orientační.

Villaniho – oprava chodník a vozovka
od: 29. 7. 2024
do: 15. 8. 2024

Plánovaná oprava vozovky a chodníku. Termín je orientační.

Villaniho – oprava chodník a vozovka
od: 29. 7. 2024
do: 15. 8. 2024

Plánovaná oprava vozovky a chodníku. Termín je orientační.

Villaniho – oprava chodník a vozovka
od: 29. 7. 2024
do: 15. 8. 2024

Plánovaná oprava vozovky a chodníku. Termín je orientační.

Oprava komunikace ve vnitrobloku ul. Bezručova
od: 29. 7. 2024
do: 29. 8. 2024

Termín orientační. Plánovaná oprava povrchu komunikací ve vnitrobloku.

Oprava komunikace ve vnitrobloku ul. Bezručova
od: 29. 7. 2024
do: 29. 8. 2024

Termín orientační. Plánovaná oprava povrchu komunikací ve vnitrobloku.

Oprava vozovky – ul. Jiráskova
od: 15. 7. 2024
do: 5. 8. 2024

Plánovaná oprava vozovky v ulici Jiráskova – úsek od kruhové křižovatky po závoru u ZŠ Jiráskova.

Termín je orientační.

Uzavírka ulice Vančurova
od: 13. 5. 2024
do: 31. 12. 2024

Úplná uzavírka ulice Vančurova z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ul. Vančurova