Menu
Mimořádná událost
Probíhající uzavírka
Plánovaná uzavírka
Plánovaná uzavírka bez data realizace
Chodec
Uzavírka chodníku
Auto
Uzavírka silnice
Oprava kanalizace – ul. Dukelská
od: 19. 9. 2023
do: 10. 10. 2023

V úterý 19. září 2023 VHS Benešov zahájila práce na rozsáhlé poruše kanalizace v ulici Dukelská při křižovatce s ulicí Pražská. Na místě se nachází poškozené kanalizační potrubí i narušené spádiště, tyto poruchy by mohly způsobit nejen prosáknutí odpadních vod, ale i zřícení vozovky po rozpadu poškozených trubek.

S touto stavební akcí se pojí dopravní uzavírka a zákaz vjezdu do ul. Dukelská z ul. Pražská. Přesný harmonogram prací není znám, vedoucí stavební skupiny VHS ovšem odhaduje, že do tří týdnů budou práce hotovy a vozovka bude opět průjezdná.

Začala oprava kanalizace v ulici Dukelská
Částečná uzavírka ulice Vlašimská
od: 18. 9. 2023
do: 20. 10. 2023

Ve dnech 18. září až 20. října dojde v Benešově k částečné uzavírce silnice II/112, ulice Vlašimská včetně křižovatky s místní komunikací v lokalitě zahrádky Vlašimská. Celková délka úseku částečné uzavírky (části pravé poloviny vozovky ve směru jízdy z Benešova na Vlašim) je cca do 100 m. Objízdná trasa není stanovena.

Důvod: zajištění stavební akce „Chodník a přechod ul. Vlašimská – Etapa 4. výstavba přechodu včetně ostrůvku v ul. Vlašimská“.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 112 v Benešově, ulice Vlašimská
Uzavírka chodníku
od: 1. 8. 2023
do: 30. 9. 2023

Oprava povrchu (dlažeb) komunikace. Uzavírka v úseku od Masarykova náměstí k vjezdu na parkoviště ulice Pod Brankou bude v celkové délce cca do 65 m, viz situace dopravního opatření DIO.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ulice Pod Brankou
KSÚS – uzavírka ulice Červené Vršky 2. část
od: 11. 9. 2023
do: 6. 10. 2023

Plánovaná oprava ulice Červené Vršky, úsek směrem od prodejny Lidl ke Kauflandu. Jedná se o krajskou komunikaci, za rekonstrukci zodpovídá KSÚS.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 112 v Benešově, ul. Červené Vršky
Omezení v okolí OD Hvězda
od: 17. 4. 2023
do: 30. 9. 2023

Uzavřen průchod a omezená možnost parkování před OD Hvězda a mezi parkovištěm Pod Brankou a OD Hvězda z důvodu rekonstrukce objektu po požáru.

Rekonstrukce kanalizace – Žižkova
od: 1. 10. 2023
do: 31. 12. 2023

V letošním roce se plánuje zahájit I. etapu rekonstrukce kanalizace a vodovou v ulici Žižkova. Předpokládaný termín realizace je orientační.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ – Na Bezděkově
od: 1. 9. 2023
do: 30. 11. 2023

Oprava povrchu komunikace. Termín uzavírky je orientační.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ – Masarykovo nám. – Pod Brankou
od: 1. 8. 2023
do: 30. 9. 2023

Oprava povrchu (dlažeb) komunikace. Uzavírka v úseku od Masarykova náměstí k vjezdu na parkoviště ulice Pod Brankou bude v celkové délce cca do 65 m, viz situace dopravního opatření DIO.

Silniční provoz – výjezd z Masarykova a Malého náměstí bude veden ulicí Tyršova, která bude v úseku od budovy České spořitelny ke křižovatce s ulicí Vnoučkova po celou dobu výše uvedené uzavírky obousměrná. Objízdná trasa není stanovena.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ulice Pod Brankou
DOPRAVNÍ OMEZENÍ – Tyršova – Masarykovo nám.
od: 1. 9. 2023
do: 30. 11. 2023

Rekonstrukce povrchu komunikace. Termín uzavírky je orientační.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ – lokalita Červené Vršky – 3. etapa Karolíny Světlé
od: 2. 10. 2023
do: 29. 10. 2023

Rekonstrukce povrchu komunikace. 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místních komunikací v Benešově, ul. Tylova, Nerudova a Karolíny Světlé
DOPRAVNÍ OMEZENÍ – lokalita Červené Vršky – 3. etapa Nerudova
od: 2. 10. 2023
do: 29. 10. 2023

Rekonstrukce povrchu komunikace. 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místních komunikací v Benešově, ul. Tylova, Nerudova a Karolíny Světlé
DOPRAVNÍ OMEZENÍ – lokalita Červené Vršky – 2. etapa Tylova
od: 11. 9. 2023
do: 1. 10. 2023

Rekonstrukce povrchu komunikace. 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místních komunikací v Benešově, ul. Tylova, Nerudova a Karolíny Světlé