Menu
Mimořádná událost
Probíhající uzavírka
Plánovaná uzavírka
Plánovaná uzavírka bez data realizace
Chodec
Uzavírka chodníku
Auto
Uzavírka silnice
Uzavírka křižovatky ulic J. Nohy a Ke Stadionu
od: 3. 6. 2024
do: 14. 7. 2024

V období od 3. června do 14. července 2024 dojde v Benešově k úplné uzavírce křižovatky silnice II. třídy č. 110, ulic Ke Stadionu a Jana Nohy, z důvodu zajištění pracovního místa v rámci stavební akce „Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy v Benešově“.

Podrobnosti o uzavírce, objízdné trase a vlivu na autobusovou dopravu naleznete v odkazu.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA křižovatky silnice II. třídy č. 110 s Mk, Benešov - ul. Jana Nohy a Ke Stadionu
Chodník Táborská
od: 1. 10. 2024
do: 31. 10. 2024

Plánovaná oprava chodníku v ulici Táborská – úsek od OMV ke křižovatce s ul. Husova – podél bytové výstavby. Termín je orientační.

Oprava chodníku – Na Spořilově
od: 1. 10. 2024
do: 31. 10. 2024

Plánovaná oprava chodníku v ulici Na Spořilově – úsek u Technických služeb. Termín je orientační.

Oprava chodníku – Vnitroblok Nová Pražská / Jana Švermy
od: 1. 10. 2024
do: 31. 10. 2024

Plánovaná oprava chodníku. Termín je orientační.

U Elektrárny
od: 15. 9. 2024
do: 15. 10. 2024

Plánovaná oprava vozovky. Termín je orientační.

Matiegkova
od: 15. 9. 2024
do: 15. 10. 2024

Plánovaná oprava vozovky. Termín je orentační.

Antuškova
od: 1. 8. 2024
do: 31. 8. 2024

Plánovaná oprava vozovky. Termín je orientační.

Villaniho – oprava chodník a vozovka
od: 1. 7. 2024
do: 31. 7. 2024

Plánovaná oprava vozovky a chodníku. Termín je orientační.

Villaniho – oprava chodník a vozovka
od: 1. 7. 2024
do: 31. 7. 2024

Plánovaná oprava vozovky a chodníku. Termín je orientační.

Villaniho – oprava chodník a vozovka
od: 1. 7. 2024
do: 31. 7. 2024

Plánovaná oprava vozovky a chodníku. Termín je orientační.

Oprava komunikace ve vnitrobloku ul. Bezručova
od: 1. 7. 2024
do: 31. 7. 2024

Termín orientační. Plánovaná oprava povrchu komunikací ve vnitrobloku.

Oprava komunikace ve vnitrobloku ul. Bezručova
od: 1. 7. 2024
do: 31. 7. 2024

Termín orientační. Plánovaná oprava povrchu komunikací ve vnitrobloku.

Oprava vozovky – ul. Jiráskova
od: 1. 7. 2024
do: 31. 7. 2024

Plánovaná oprava vozovky v ulici Jiráskova – úsek od kruhové křižovatky po závoru u ZŠ Jiráskova.

Termín je orientační.

Tyršova ulice – rozšíření chodníku
od: 3. 6. 2024
do: 15. 7. 2024

Plánované rozšíření chodníku (zúžení vozovky) pro potřeby nového parkovacího systému (rozeznání SPZ vjezdovou kamerou do zóny náměstí).

Termín orientační.

Masarykovo náměstí – rekonstrukce vozovky
od: 3. 6. 2024
do: 15. 7. 2024

V dnech od 3. června do 15. července 2024 dojde v Benešově k úplné uzavírce místní komunikace, části Masarykova náměstí, v úseku od budovy č.p. 153 (s restaurací Na Knížecí) až po budovu č.p. 162 (Česká spořitelna a.s.). Uzavírka bude provedena na dvě etapy (poloviny uvedené komunikace, každá o délce cca 55 m).

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, části Masarykova náměstí
Masarykovo náměstí – rekonstrukce vozovky
od: 3. 6. 2024
do: 15. 7. 2024

V dnech od 3. června do 15. července 2024 dojde v Benešově k úplné uzavírce místní komunikace, části Masarykova náměstí, v úseku od budovy č.p. 153 (s restaurací Na Knížecí) až po budovu č.p. 162 (Česká spořitelna a.s.). Uzavírka bude provedena na dvě etapy (poloviny uvedené komunikace, každá o délce cca 55 m).

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, části Masarykova náměstí
ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 110 v Benešově, ul. Jana Nohy – II. etapa
od: 13. 5. 2024
do: 2. 6. 2024

V období od 13. května do 2. června 2024 dojde k částečné uzavírce ulice Jana Nohy, mezi křižovatkami ulic Ke Stadionu a Za Nádražím. Celková délka úseku částečné uzavírky (pravé poloviny vozovky ve směru jízdy z centra k ulici Křižíkova) je cca do 105 m, viz přiložená situace dopravního opatření – DIO. Provoz v úseku částečné uzavírky bude vždy řízen 🚦 světelným signalizačním zařízením.

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 110 v Benešově, ul. Jana Nohy - II. etapa
Uzavírka ulice Vančurova
od: 13. 5. 2024
do: 31. 12. 2024

Úplná uzavírka ulice Vančurova z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ul. Vančurova
DOPRAVNÍ OMEZENÍ – ÚPLNÁ UZAVÍRKA části ulice Jiřího Franka
od: 19. 4. 2024
do: 30. 6. 2024

Při opravě havárie kanalizace v křižovatce ulic Antuškova, K Tužince a Jiřího Franka bylo zjištěno větší poškození a musí dojít k výměně kanalizační stoky v části ulice Jiřího Franka. Předpokládaná délka související úplné uzavírky části ulice Jiřího Franka je do 30. června 2024. Uzavřen je cca 60m úsek. Omezení MHD – linka MHD 4 neobsluhuje zastávku Jiřího Franka ,,U Viaduktu“ a uzavřený úsek objíždí ulicí Na Spořilově.

Úplná uzavírka ulice Lomená
od: 13. 5. 2024
do: 14. 6. 2024

Uzavírka z důvodu rekonstrukce vodovodu.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA místních komunikací v Benešově, ul. Lomená a U Parku
ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 110 v Benešově, ul. Jana Nohy
od: 1. 4. 2024
do: 31. 5. 2024

Dle vývoje prací se předpokládá ukončení prací již 20. května.

V období od 1. dubna do 31. května 2024 dojde v Benešově k úplné uzavírce ulice Jana Nohy, v úseku od křižovatky s ulicí Křižíkova cca na úroveň vjezdu do areálu PCB Benešov, a. s., viz přiložená situace dopravního opatření DIO. Po celou dobu uzavírky (stavební akce) bude dočasně zakázáno zastavení vozidel v části parkoviště před areálem PCB Benešov a. s.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 110 v Benešově, ul. Jana Nohy
OMEZENÍ CHŮZE – ulice Žižkova
od: 11. 3. 2024
do: 11. 6. 2024

V dnech od 11.03. do 11.06.2024 dojde na místní komunikaci v Benešově, chodníku ulice Žižkova k omezení pohybu chodců po chodníku před domem č.p. 1077, viz přiložená situace dopravního opatření – DIO. Chodcům bude i nadále umožněn pohyb, ale pouze po protějším chodníku. Důvod:  Zřízení posuvného pracovního místa, zajištění prostoru pro umístění materiálu a stavebního zařízení, vše v souvislosti se stavebními a výkopovými pracemi na izolaci sklepení domu č.p. 1077. Zhotovitel: Miloš Jantač, Žižkova č.p. 1077, 256 01 Benešov. Omlouváme se za způsobené komplikace a prosíme o toleranci a pochopení. Zároveň děkujeme za respektování dopravního omezení.

DIO ul. Žižkova, Benešov – zábor chodníku, č.p. 1077

DOPRAVNÍ OMEZENÍ – ÚPLNÁ UZAVÍRKA části ulice Žižkova
od: 1. 2. 2024
do: 28. 6. 2024

Zajištění stavební akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Žižkova – II. Etapa“.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA části ulice Žižkova