Menu
Mimořádná událost
Probíhající uzavírka
Plánovaná uzavírka
Plánovaná uzavírka bez data realizace
Chodec
Uzavírka chodníku
Auto
Uzavírka silnice
Uzavírka Masarykova náměstí – „NHL GLOBAL FAN TOUR 2024“
od: 16. 5. 2024
do: 16. 5. 2024

Dne 16. května 2024 v době od 5.00 do 22.00 hodin, dojde k úplné uzavírce části Masarykova náměstí v Benešově, na pozemku parcel. č. 3300/1 v k.ú. Benešov u Prahy, a to v úseku viz přiložená situace dopravního opatření DIO. Dopravní obsluha – zásobování bude umožněno zajetím a zastavením před domy č.p. 153 a 154. Zastávka MTD (ekovláčku) bude z Masarykova náměstí dočasně (po dobu akce) přesunuta do ul. Na Karlově.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Uzavírka Masarykova náměstí – „NHL GLOBAL FAN TOUR 2024“
od: 16. 5. 2024
do: 16. 5. 2024

Dne 16. května 2024 v době od 5.00 do 22.00 hodin, dojde k úplné uzavírce části Masarykova náměstí v Benešově, na pozemku parcel. č. 3300/1 v k.ú. Benešov u Prahy, a to v úseku viz přiložená situace dopravního opatření DIO. Dopravní obsluha – zásobování bude umožněno zajetím a zastavením před domy č.p. 153 a 154. Zastávka MTD (ekovláčku) bude z Masarykova náměstí dočasně (po dobu akce) přesunuta do ul. Na Karlově.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
DOPRAVNÍ OMEZENÍ – ÚPLNÁ UZAVÍRKA části ulice Jiřího Franka
od: 19. 4. 2024
do: 20. 5. 2024

Při opravě havárie kanalizace v křižovatce ulic Antuškova, K Tužince a Jiřího Franka bylo zjištěno větší poškození a musí dojít k výměně kanalizační stoky v části ulice Jiřího Franka. Předpokládaná délka související úplné uzavírky části ulice Jiřího Franka je do 20. května 2024. Uzavřen je cca 60m úsek. Omezení MHD – linka MHD 4 neobsluhuje zastávku Jiřího Franka ,,U Viaduktu“ a uzavřený úsek objíždí ulicí Na Spořilově.

Benešovský jarmark
od: 30. 4. 2024
do: 1. 5. 2024

Od úterý 30. dubna od 17.00 hod. do středy 1. května do 22.00 hod. dojde k dopravnímu omezení centra města Benešov z důvodu konání Benešovského jarmarku.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTRA MĚSTA
Benešovský jarmark
od: 30. 4. 2024
do: 1. 5. 2024

Od úterý 30. dubna od 17.00 hod. do středy 1. května do 22.00 hod. dojde k dopravnímu omezení centra města Benešov z důvodu konání Benešovského jarmarku.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTRA MĚSTA
Úplná uzavírka ulice U Parku
od: 2. 4. 2024
do: 30. 4. 2024

Uzavírka z důvodu rekonstrukce vodovodu.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA místních komunikací v Benešově, ul. Lomená a U Parku
Úplná uzavírka ulice Lomená
od: 13. 5. 2024
do: 14. 6. 2024

Uzavírka z důvodu rekonstrukce vodovodu.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA místních komunikací v Benešově, ul. Lomená a U Parku
ÚPLNÁ UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
od: 27. 4. 2024
do: 27. 4. 2024

Dne 27. dubna 2024 v době od 07.00 do 12.00 hodin, dojde k úplné uzavírce části Masarykova náměstí v Benešově a to v úseku mezi domy č.p. 231 a 223 z důvodu zajištění kulturní akce „Ferdinandova jízda – V. ročník“

ÚPLNÁ UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ul. Nerudova
od: 14. 3. 2024
do: 26. 4. 2024

V dnech od 14. března do 26. dubna 2024 dojde k úplné uzavírce části ulice Nerudova. Délka úseku uzavírky je cca do 100 m. Objízdná trasa není stanovena. Po celou dobu uzavírky bude v neuzavřené části ulice Nerudova dočasně zakázáno stání vozidel, viz přiložená situace dopravního opatření DIO.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA místní komunikace v Benešově, ul. Nerudova
ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 110 v Benešově, ul. Jana Nohy
od: 1. 4. 2024
do: 31. 5. 2024

V období od 1. dubna do 31. května 2024 dojde v Benešově k úplné uzavírce ulice Jana Nohy, v úseku od křižovatky s ulicí Křižíkova cca na úroveň vjezdu do areálu PCB Benešov, a. s., viz přiložená situace dopravního opatření DIO. Po celou dobu uzavírky (stavební akce) bude dočasně zakázáno zastavení vozidel v části parkoviště před areálem PCB Benešov a. s.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 110 v Benešově, ul. Jana Nohy
OMEZENÍ CHŮZE – ulice Žižkova
od: 11. 3. 2024
do: 11. 6. 2024

V dnech od 11.03. do 11.06.2024 dojde na místní komunikaci v Benešově, chodníku ulice Žižkova k omezení pohybu chodců po chodníku před domem č.p. 1077, viz přiložená situace dopravního opatření – DIO. Chodcům bude i nadále umožněn pohyb, ale pouze po protějším chodníku. Důvod:  Zřízení posuvného pracovního místa, zajištění prostoru pro umístění materiálu a stavebního zařízení, vše v souvislosti se stavebními a výkopovými pracemi na izolaci sklepení domu č.p. 1077. Zhotovitel: Miloš Jantač, Žižkova č.p. 1077, 256 01 Benešov. Omlouváme se za způsobené komplikace a prosíme o toleranci a pochopení. Zároveň děkujeme za respektování dopravního omezení.

DIO ul. Žižkova, Benešov – zábor chodníku, č.p. 1077

ÚPLNÁ UZAVÍRKA PARKOVIŠTĚ V ULICI TÁBORSKÁ
od: 14. 5. 2024
do: 15. 5. 2024

Ve dnech od 14. května do 15. května 2024 dojde k úplné uzavírce parkoviště v ulici Táborská z důvodu zajištění akce „Benešov, Táborská ulice – výcvik IZS“. Současně bude na této komunikaci pro všechna vozidla dočasně zakázáno zastavení vozidel.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA PARKOVIŠTĚ V ULICI TÁBORSKÁ
DOPRAVNÍ OMEZENÍ – ÚPLNÁ UZAVÍRKA části ulice Žižkova
od: 1. 2. 2024
do: 3. 5. 2024

Zajištění stavební akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Žižkova – II. Etapa“.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA části ulice Žižkova
Omezení v okolí OD Hvězda
od: 30. 9. 2023
do: 30. 4. 2024

Uzavřen průchod a omezená možnost parkování před OD Hvězda a mezi parkovištěm Pod Brankou a OD Hvězda z důvodu rekonstrukce objektu po požáru.