DOPRAVNÍ OMEZENÍ – ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA silnice II. třídy č. 112 v Benešově, ulice Vlašimská